SPEDIČNÍ EXPERT

Aktuální informace

Vážení zájemci o vzdělávání v dopravě a zasílatelství!

Otevíráte zcela čerstvou webovou aplikaci projektu Spediční expert, připraveného ve spolupráci Svazu spedice a logistiky ČR a Institutu Jana Pernera, coby specializovaného školícího pracoviště Univerzity Pardubice.

Nová podoba projektu Spediční expert zohledňuje aktuální potřeby i žádané formy vzdělávání v oborech dopravy a zasílatelství.

  • „klasická podoba“, případně podoba přizpůsobená firemním zákazníkům
  • zrychlená, intenzivní podoba využívající e-learning
  • výběr modulů potřebných v daném okamžiku k prohloubení kvalifikace včetně možnosti uspořádání takového kurzu na míru firemnímu zákazníku

Více informací naleznete v dalších částech této webové stránky. Těšíme se na Vaše dotazy, podněty a připomínky, a samozřejmě na brzké objednávky!

Vážení zájemci o studium v rámci projektu Spediční expert!

Máme za sebou první - v mnohém pilotní - rok našeho projektu, jehož hlavním smyslem bylo ověřit
    1. funkčnost nově nabízené varianty domácího studia (e-learning )
    2. ověřit si (předpokládaný) zájem veřejnosti o tuto možnost.

Jsme rádi, že se oba cíle podařilo naplnit. V právě ukončeném období (i když u e-learningu není počátek a konec studia dán akademickým rokem) studium zdárně ukončili tři individuální studenti ve čtyřech modulech, a právě probíhá studium dalších dvou, u jedné osoby dokonce v celém rozsahu (14 modulů) Spedičního experta! Zároveň se potvrdil i zájem firem o vybranou problematiku; v průběhu roku byly prezentovány vybrané okruhy u dvou firem a třetí je ve stadiu objednávky - ladění termínu. Všichni tři studenti pak hodnotili studium pozitivně a i jejich znalosti byly (pomocí standardního testu) potvrzeny na požadované úrovni.

Všem jim proto blahopřejeme a nezbývá nám než se těšit na další rok a na Váš zájem o znalosti v dopravních oborech!
Děkujeme Vám!

V akademickém roce 2013/2014 jsme proškolili 24 posluchačů firmy Allyn International Services s.r.o. Praha v celní problematice (modul č. 9) a 11 pracovníků firmy Eurogate Logistics s.r.o. Praha, kteří obdrželi certifikát o absolvování modulů č. 2 a 3 "Námořní doprava" a "Námořní kontejnery". Tyto certifikáty představují první absolvovaný předmět z problematiky Spedičního experta a věříme, že v jeho studiu budou zájemci pokračovat i nadále.
Školní rok 2013-14 úspěšně začal, evidovali jsme hezký počet individuálních i firemních objednávek a rozbíhají se konzultace.
Zájemcům o individuální formu (e-learning) připomínáme, že do tohoto způsobu studia je možné se přihlásit kdykoliv během roku a plán studia si stanovit na míru, po dohodě s příslušným lektorem. Těšíme se na Vás proti i nadále!
Zavolejte, napište!

Zahájení výuky

2. říjen 2013

Kudy k nám?

Regionální středisko
Institutu Jana Pernera Praha
Pod Výtopnou 367
186 00 Praha 8

tel: 224 228 798


(Kliknutím zobrazíte mapu)

5 minut
metro C a B "Florenc"

3 minuty
autobusové nádraží "Florenc"

5 minut
tramvaj, zastávka "Florenc"

Certifikát FIATA